Faktorfondet Fronteer Harvest er lansert!

Vår generasjon fortjener bedre investeringstjenester! Vær en av de første som investerer med vår faktortilnærming.
Gå til harvest.online

Meld deg på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om Fronteer Solutions og faktorfondet Fronteer Harvest

En annerledes kapital­forvalter

Det skal være forståelig for alle våre kunder hvordan deres sparepenger forvaltes. Smarte spare- og investeringsløsninger til en fornuftig pris, det er vårt løfte til våre kunder.

Hvem vi er
& hva vi vil

Fronteer ønsker å være i forkant av utviklingen innen kvantitativ forvaltning og tilby verdensledende investeringsprodukter.

Vitenskapelige investeringer

Vi benytter oss av kvantitative metoder med et globalt fokus, basert på moderne og anerkjent forskning. Våre investeringer settes sammen av eksponeringer mot etablerte avkastningsdrivere. Denne typen metode har vist seg å generere betydelig meravkasting over tid.

Lær mer om faktor­investering

En stor mengde akademisk forskning viser at det er svært få holdepunkt for at aktive forvalterne i sum skaper avkastning utover indeks...

Oljefondets manglende faktorer

I Dagens Næringsliv 25.11.2015 skrev vi en kronikk hvor vi omtalte Oljefondets aksjeforvaltning og fordelene med ett større fokus på faktorinvesteringer.

I krigen med billigfond

Kapital (nr. 5 2016) hadde en artikkel basert på et intervju med Atle Christiansen og Bernt Christian Brun, henholdsvis daglig leder og investeringsdirektør i Fronteer Solutions.