Om Fronteer

En annerledes kapitalforvalter

Det skal være enkelt for våre kunder å forstå hvordan deres midler forvaltes. Intelligente spare- og investeringsløsninger til en fornuftig pris, det er vårt løfte til våre kunder.

Fornuftige priser

Våre tjenester skal være fornuftig priset. Ved å ta i bruk moderne teknologi og automatisere manuelle arbeidsoppgaver har vi redusert kostnadene forbundet med tradisjonell aktiv forvaltning. Vi mener vårt første produkt er blant de mest fornuftig prisede i markedet. Nå er det opp til våre kunder å si hva de mener.

Tydelig og ærlig kommunikasjon

Våre kunder er investert i fremtiden gjennom de respektive selskaper. Du som kunde skal forstå hvorfor. Det skal være enkelt å forstå hva som skaper avkastning og hvilken risiko som er forbundet med denne. Hvorfor du er investert i et ingeniørselskap i Kina, en leketøysprodusent i USA eller et kraftselskap i Japan bestemmes i ulik grad av de faktorene vi analyserer. Vi forklarer hvilke faktorer som er vektlagt og hvorfor. Ærlig kommunikasjon betyr også ingen skjulte kostnader.

Tilgjengeliggjøring

Det å velge riktig fond er en tidkrevende prosess: geografi, sektorer, investeringsstil, avkastning, risiko og leverandør er ting man må ta stilling til. Vi forenkler prosessen. Vårt første fond er investert globalt, og investerer i de sektorer, geografier og selskaper våre beregninger mener gir best risikojustert avkastning. Vi gjør det enklere og morsommere å investere.

Gode kvantitativt baserte fond har tidligere ikke vært tilgjengelig for de fleste. Dette gjør vi noe med. Fronteer sitt første fond er foreløpig kun tilgjengelig for profesjonelle investorer, men vi arbeider for å tilgjengeliggjøre dette for alle så snart som mulig. Send oss gjerne en mail hvis du vil bli informert om når dette blir tilgjengelig for deg.

Forspranget ligger i metodikken

Vår vitenskapelige tilnærming er etterrettelig. I motsetning til tradisjonell kapitalforvaltning stoler vi ikke på subjektive meninger, gode og dårlige dager på jobben eller tilfeldige investeringsbeslutninger. Fronteer’s forsprang ligger i metodikken. Vår egen metode følge de samme prinsipper hver gang. Endringer i investeringsbeslutninger vil alltid være forankret i grundig testing.


Team Fronteer